De leden van het bestuur van de Woonkoepel zijn allemaal huurders van SWZ en doen dit werk op vrijwillige basis. Kijk hier voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Woonkoepel.

 

Huishoudelijk reglement

Statuten

 

Bestuursleden

 

 

 

De Woonkoepel is de wettelijke vertegenwoordiger van alle huurders van SWZ. Op basis van de Wet op het overleg huurders verhuurder hebben SWZ en de Woonkoepel een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Het bestuur telt 7 door de leden gekozen bestuursleden en maakt gebruik van de diensten van adviseurs. De interne adviseur is : mevr. Daatje Weegenaar 
Naast de samenwerkingsvormen met de gezamenlijke huurdersbelangenverenigingen (Openbaar belang en deltaWonen) maken we gebruik van externe adviseurs van de Woonbond.

Het bestuur mag twee commissarissen voordragen voor de Raad van Commissarissen, de huurderscommissarissen. Het bestuur heeft regelmatig overleg met de directie en Raad van Commissarissen van SWZ. Daarnaast is er overleg met de bewonerscommissies. Het bestuur wordt door de leden van de Woonkoepel gekozen. Een bestuurslid wordt gekozen voor periode van drie jaar en is twee keer onmiddellijk herbenoembaar.

De leden van het bestuur zijn allen huurders van een woning bij SWZ.

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.